วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > ในกรณีเป็นผู้พิการ เดินทางไม่สะดวก จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนพร้อมเพย์แทนได้หรือไม่

ในกรณีเป็นผู้พิการ เดินทางไม่สะดวก จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนพร้อมเพย์แทนได้หรือไม่

การลงทะเบียนพร้อมเพย์จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังนั้น ในกรณีปกติจึงต้องมีการพิสูจน์ตัวตนอย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเช่น ผู้พิการหรือผู้ที่ต้องมีผู้ดูแล ซี่งต้องการรับสวัสดิการและลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมาลงทะเบียนได้ โดยธนาคารจะมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ตัวตนให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนจริงตามกระบวนการและวิธีการที่ธนาคารกำหนด

Skip to content