วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > สลากออมสิน > เหตุผลการเสียค่าส่วนลดกรณีการถอนก่อนครบกำหนด

เหตุผลการเสียค่าส่วนลดกรณีการถอนก่อนครบกำหนด

 เนื่องจากการฝากสลากออมสินเป็นการฝากเงินระยะยาวประเภทหนึ่ง (อายุการฝากเกิน 1 ปี) อัตราผลตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้ลูกค้าในรูปของเงินรางวัล (มีสิทธิถูกรางวัลทันที) และดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 ปีของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหากลูกค้านำสลากมาถอนคืนก่อนครบกำหนด จึงต้องถูกหักค่าส่วนลดเพื่อชดเชยผลตอบแทนที่ธนาคารกำหนดไว้แล้ว เช่นเดียวกับเงินฝากประจำ 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ที่ลูกค้ามาถอนก่อนครบกำหนด ก็จะถูกปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำมาเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเสียภาษีด้วย โดยธนาคารพาณิชย์ จะเรียกเงินคืนในส่วนของดอกเบี้ยที่รับเกินไปล่วงหน้าเช่นกัน วัตถุประสงค์ของการหักค่าส่วนลดนี้ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ฝากถือครองสลากไว้จนครบกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ฝากในการได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนด

Skip to content