วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > เมื่อมีบริการพร้อมเพย์แล้วจะสามารถใช้ธุรกรรมการโอนเงินแบบเดิมของธนาคารได้หรือไม่

เมื่อมีบริการพร้อมเพย์แล้วจะสามารถใช้ธุรกรรมการโอนเงินแบบเดิมของธนาคารได้หรือไม่

ใช้ได้ตามปกติ เนื่องจากพร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกใหม่ที่เพิ่มเติมจากบริการที่มีอยู่เดิม

Skip to content