วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > สลากออมสิน > เมื่อฝากสลากแล้วสามารถถอนได้เมื่อใด

เมื่อฝากสลากแล้วสามารถถอนได้เมื่อใด

ถอนคืนได้เมื่อครบอายุตามที่ธนาคารกำหนด แต่หากถอนคืนก่อนครบ 3 เดือน จะหักส่วนลดในการถอนคืนก่อนครบกำหนดดังนี้

  • สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ฝากไม่ครบ 3 เดือน รับเงินคืนหน่วยละ 49.00 บาท
  • สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ฝากไม่ครบ 3 เดือน รับเงินคืนหน่วยละ 98.00 บาท
Skip to content