วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > เงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อไปนี้หลังวันที่1 มกราคม 2560 จะไม่คืนเป็นเช็คคืนภาษีอีก ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่จะขอคืนภาษีอีก ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่จะขอคืนภาษีเงินได้ต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีใช่หรือไม่

เงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อไปนี้หลังวันที่1 มกราคม 2560 จะไม่คืนเป็นเช็คคืนภาษีอีก ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่จะขอคืนภาษีอีก ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่จะขอคืนภาษีเงินได้ต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีใช่หรือไม่

ตั้งแต่ปี2560 ผู้เสียภาษีซึ่งอาจได้รับเงินภาษีคืนจากกรมสรรพากร จะสามารถรับเงินภาษีคืนผ่านทางเลขประจำตัวประชาชน ที่ได้ผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเงินภาษีคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนโดยตรง ได้รับเงินรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการรอรับเช็คหรือเช็คหายอีกต่อไป

Skip to content