banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > การแถลงทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญนโยบาย > อธส.ประกาศรวมพลังเดินหน้าแก้ไขหนี้ เน้นย้ำเป็นภารกิจ เร่งด่วน ต้องดำเนินการในช่วง 3 เดือนนับจากนี้ไป

อธส.ประกาศรวมพลังเดินหน้าแก้ไขหนี้ เน้นย้ำเป็นภารกิจ เร่งด่วน ต้องดำเนินการในช่วง 3 เดือนนับจากนี้ไป

คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการหนี้ค้างชำระแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา ภาค เขต และสาขาทั่วประเทศผ่านวีดิทัศน์ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเน้นย้ำเป็นภารกิจและนโยบายสำคัญที่ต้องเดินหน้าอย่างเร่งด่วนใน ช่วง 3 เดือนนับจากนี้ไป

Skip to content