banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > การแถลงทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญนโยบาย > อธส. ประกาศนโยบาย “ออมสินต้องเป็นธนาคารเพื่อสังคม” อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นกำลังหลักของประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

อธส. ประกาศนโยบาย “ออมสินต้องเป็นธนาคารเพื่อสังคม” อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นกำลังหลักของประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินร่วมรับมอบนโยบายและให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ การนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  

ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำถึงความเป็นธนาคารออมสิน การผลักดันให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคม หรือ Social Bank อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นกำลังหลักของประเทศในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทั่วประเทศ

Skip to content