วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากไม่สมัครพร้อมเพย์สามารถรับเงินภาษีได้หรือไม่

หากไม่สมัครพร้อมเพย์สามารถรับเงินภาษีได้หรือไม่

ผู้เสียภาษีสามารถรับเงินคืนภาษีผ่านเช็คได้เช่นเดิม แต่จะได้รับช้ากว่าการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

Skip to content