วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากใช้บริการ Mobile Banking ในปัจจุบันแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์อีกหรือไม่

หากใช้บริการ Mobile Banking ในปัจจุบันแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์อีกหรือไม่

ถ้าต้องการใช้บริการพร้อมเพย์ ก็ต้องทำการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ด้วย

Skip to content