วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ 20,000 บาท ภายในธนาคารเดียวกันจะเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ซึ่งการโอนแบบเดิมจะไม่เสียค่าธรรมเนียม

หากโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ 20,000 บาท ภายในธนาคารเดียวกันจะเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ซึ่งการโอนแบบเดิมจะไม่เสียค่าธรรมเนียม

ขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมที่แต่ละธนาคารกำหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2 บาท ตามอัตราคค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ โดยค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์จะไม่ได้แยกว่าเป็นการโอนธนาคารเดียวกัน หรือต่างธนาคาร หรือข้ามเขตแต่จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนตามจำนวนเงินที่โอน

Skip to content