วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ผู้รับไม่ได้ลงทะเบียน รายการจะถูกปฎิเสธหรือไม่

หากโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ผู้รับไม่ได้ลงทะเบียน รายการจะถูกปฎิเสธหรือไม่

ผู้โอนจะไม่สามรถทำรายการได้

Skip to content