วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความผิดพลาด เช่น ตัดเงินต้นทางแต่ไม่เข้าปลายทางหรือโอนเงินผิด จะทำอย่างไร

หากโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความผิดพลาด เช่น ตัดเงินต้นทางแต่ไม่เข้าปลายทางหรือโอนเงินผิด จะทำอย่างไร

ผู้ใช้บริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินต่างๆ และแจ้งกับธนาคารต้นทางเพื่อนทำการตรวจสอบ ธนาคารมีกระบวนการรองรับปัญหานี้อยู่แล้วซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันที่ใช้แก้ปัญหาการโอนเงินในปัจจุบัน

Skip to content