วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงินโดนระงับสัญญาณการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์จะสำเร็จหรือไม่

หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงินโดนระงับสัญญาณการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์จะสำเร็จหรือไม่

ยังสามารถทำการโอนเงินได้ อย่างไรก็ดี ควรตรวจสอบผลการโอนกับธนาคาร และผู้รับเงินด้วย

Skip to content