วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

หากสมุดบัญชีหายต้องทำอย่างไร

ให้ลูกค้าทำการแจ้งความและนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อทำการออกสมุดบัญชี ใหม่ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการออกสมุดใหม่ 50 บาท

Skip to content