วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไปแล้ว ต่อมาเลิกใช้/ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ จะต้องทำอย่างไร

หากลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไปแล้ว ต่อมาเลิกใช้/ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ จะต้องทำอย่างไร

ต้องแจ้งยกเลิกการผูกบัญชีให้ธนาคารเจ้าของบัญชีรับทราบ เพื่อทำการยกเลิกการผูกบัญชีในระบบโดยเร็ว ส่วนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ หากยังต้องการใช้บริการรับโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหมนั้นกับบัญชีเงินฝากธนาคารอีกครั้งหนึ่ง

Skip to content