วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไปแล้ว ต่อมามีการย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่โดยยังใช้หมายเลขเดิมต้องทำอย่างไร

หากลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไปแล้ว ต่อมามีการย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่โดยยังใช้หมายเลขเดิมต้องทำอย่างไร

ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์แต่อย่างใด

Skip to content