วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หากมีการรับสวัสดิการ เช่น เบี้ยคนพิการ ถ้าไม่ได้มาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เพื่อผูกเลขประจำตัวประชาชน จะถูกตัดสิทธ์การรับสวัสดิการหรือไม่

หากมีการรับสวัสดิการ เช่น เบี้ยคนพิการ ถ้าไม่ได้มาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เพื่อผูกเลขประจำตัวประชาชน จะถูกตัดสิทธ์การรับสวัสดิการหรือไม่

พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ เพิ่มเติมจากบริการโอนเงินปัจจุบัน ถ้าไม่ได้ผูกบัญชีก็ยังคงได้รับเงินสวัสดิการ/เงินช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐตามปกติผ่านช่องทางปัจจุบัน

Skip to content