วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (Prepaid)สามารถใช้ในการลงทะเบียนได้หรือไม่ และจะตรวจสอบความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร

หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (Prepaid)สามารถใช้ในการลงทะเบียนได้หรือไม่ และจะตรวจสอบความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร

1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบ Prepaid ที่ลงทะเบียนด้วยชื่อของท่าน สามารถนำมาลงทะเบียนได้ โดยดำเนินการตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

2. ประชาชนสามารถตรวจเช็คว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนได้ลงทะเบียนกับค่ายโทรศัพท์มือถือไว้ด้วยเชขประจำตัวประชาชนของตนเองหรือไม่ (ทั้งPrepaid และ Postpaid)ก่อนการลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองโดยการ กด*179*เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก#และโทรออก โดยใช้ได้กับทุกค่ายมือถือตั้งแต่วันที่15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

Skip to content