วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านได้หรือไม่

สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขได้ด้วยการส่งรหัส SMS OTP (One Time Password)

Skip to content