วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > สามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ไปยังบัญชีของธนาคารในต่างประเทศหรือโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศมาเข้าบัญชีของธนาคารในประเทศไทยได้หรือไม่

สามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ไปยังบัญชีของธนาคารในต่างประเทศหรือโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศมาเข้าบัญชีของธนาคารในประเทศไทยได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากบริการพร้อมเพย์เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

Skip to content