วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > สามารถผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชนได้กี่บัญชี กี่ธนาคาร

สามารถผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชนได้กี่บัญชี กี่ธนาคาร

1. เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

4. บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามรถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด

Skip to content