นายวิทัย รัตนากร – Government Savings Bank

นายวิทัย รัตนากร