วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > ลูกค้านิติบุคคลจะสมัครพร้อมเพย์ได้เมื่อไหร่

ลูกค้านิติบุคคลจะสมัครพร้อมเพย์ได้เมื่อไหร่

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ธนาคารที่ร่วมโครงการ จะเปิดให้ลูกค้านิติบุคคลลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับเลขประจำตัวผู้เสยภาษีอากร 13 หลัก ทังนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธนาคารแต่ละแห่ง

Skip to content