วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > รัฐบาลบังคับให้บริษัทที่เป็นนิติเข้าร่วมระบบ e-Payment หรือไม่หรือว่านโยบายนี้สำหรับบริษัทประเภทธนาคารและการสื่อสารโทรคมนาคม เท่านั้น

รัฐบาลบังคับให้บริษัทที่เป็นนิติเข้าร่วมระบบ e-Payment หรือไม่หรือว่านโยบายนี้สำหรับบริษัทประเภทธนาคารและการสื่อสารโทรคมนาคม เท่านั้น

บริการพร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ในการโอนและรับโอนเงินของประชาชน ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกมากขึ้น มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม และปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน ทั้งนี้ในระยะแรกจะเป็นการโอนเงินระหว่างบุคคลก่อน ส่วนการโอนของนิติบุคคล จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนระยะถัดไป

Skip to content