วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีหลายธนาคาร แต่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงหมายเลขเดียว ควรเลือกผุกกับบัญชีไหนดีและธนาคารไหนดี

มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีหลายธนาคาร แต่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงหมายเลขเดียว ควรเลือกผุกกับบัญชีไหนดีและธนาคารไหนดี

การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใดๆ กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน ควรขึ้นกับความความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเอง และหากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ว สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง

Skip to content