วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > พร้อมเพย์ต้องทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นใช่หรือไม่สามารถทำได้ที่สาขาธนาคารได้หรือไม่

พร้อมเพย์ต้องทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นใช่หรือไม่สามารถทำได้ที่สาขาธนาคารได้หรือไม่

การโอนเงินพร้อมเพย์สามารถทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตู้ ATM ,Internet Banking c]t Mobile banking เป็นหลัก

Skip to content