พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489