วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทำอย่างไร

ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทำอย่างไร

1. การลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ สามารถลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับเลขประจำตัวประชาชน และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวได้ โดยสามรถลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร หรือตู้ ATM (สอบถามเพิ่มเติมได้จากธนาคารที่เลือกใช้บริการ)

2. การโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ สามารถใช้ช่องทางการโอนผ่าน Mobile Banking,Internet Banking หรือตู้ ATM ซึ่งผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถเลือกใช้ช่องทาง ATM ได้ โดยสอบถามข้อมูลได้จากธนาคารที่เลือกใช้บริการ

Skip to content