ประวัติธนาคาร

พระบรมอนุสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติยศ ต้นแบบการออม ทดลองฝึกหัด และขัดเกลา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิด “คลังออมสิน” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๖

ธนาคารได้อัญเชิญพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบน พระแท่นหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมกับเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ธนาคารและบุคลากรทุกคนของธนาคารออมสินจวบจนถึงปัจจุบัน