วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > บุคคลต่างด้าว สามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่

บุคคลต่างด้าว สามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่

หากบุคคลต่างด้าวมีบัญชีมีบัญชีธนาคารสามารถผูกได้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

Skip to content