วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่

บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่

บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ได้

Skip to content