วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > บริการพร้อมเพย์ มีการกำหนดจำนวนการโอนวงเงินและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนต่อรายการ และต่อวันเท่าไหร่

บริการพร้อมเพย์ มีการกำหนดจำนวนการโอนวงเงินและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนต่อรายการ และต่อวันเท่าไหร่

1. ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน

2. สำหรับวงเงินสูงสุดและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อรายการและต่อวันขึ้นกับแต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการให้บริการของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเกินสูงสุดต่อวัน ตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

Skip to content