วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > บริการพร้อมเพย์ดีอย่างไรบังคับให้ทุกคนต้องลงทะเบียนหรือไม่

บริการพร้อมเพย์ดีอย่างไรบังคับให้ทุกคนต้องลงทะเบียนหรือไม่

1. บริการพร้อมเพย์(PromptPay) หรือเดิมใช้ชื่อว่า เอนี่ ไอดี (Any ID) เป็นทางเลือกในการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เลขประจำตัวประชาชน ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกและปลอดภัย

    1.1 โดยจะให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet Banking และตู้ ATM ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย

    1.2 พร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกให้ประชาชน โดยทุกคนไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนแต่ผู้ที่มีการโอนเงินรับเงินบ่อยๆ ควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก อย่างไรก็ดี บริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู่

    1.3 ในระยะแรกจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างบุคคลก่อนโดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

 

Skip to content