นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ – Government Savings Bank

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์