นายมนตรี บุญดี – Government Savings Bank

นายมนตรี บุญดี