นายคเชนทร์ บุญวงค์ – Government Savings Bank

นายคเชนทร์ บุญวงค์