วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > ถ้าไม่ได้มีการทำรายการเดินบัญชีมาเป็นระยะเวลานาน สถานะของบัญชีจะเป็นอย่างไร และสามรถตรวจสอบสถานะของได้โดยวิธีใด

ถ้าไม่ได้มีการทำรายการเดินบัญชีมาเป็นระยะเวลานาน สถานะของบัญชีจะเป็นอย่างไร และสามรถตรวจสอบสถานะของได้โดยวิธีใด

ภายในระยะเวลา 1 ปีไม่มีการเคลื่อนไหวในการทำรายการเดินบัญชีและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเดือนละ 20 บาท แนะนำลูกค้านำสมุดบัญชีไปตรวจสอบสถานภาพบัญชีกับทางสาขาที่ลูกค้าสะดวก

Skip to content