งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562 – Government Savings Bank

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562