วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัยหรือไม่

ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัยหรือไม่

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยสูง ธนาคารหรือ NITMX ไม่สามรถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อได้ โดยมีกฏหมาย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และ พ.ร.ฎ.ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่ ซึ่งธนาคารและ NITMX ได้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และธปท.มีการตรวจสอบกำกับดูแลสม่ำเสมอ

2. นอกจากนี้ ข้อมูลการชำระเงินที่เก็บอยู่ในระบบกลาง มีระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัยทั้งหมด

Skip to content