วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > การลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารใด

การลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารใด

ให้ประชาชนศึกษาเงื่อนไขการรับสวัสดิการแต่ละประเภท เนื่องจากบางสวัสดิการจะกำหนดว่าต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด หากไม่ได้กำหนดก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกธนาคาร โดยเป็นการลงทะเบียนแบบที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

Skip to content