วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > การรับเงินคืนภาษีผ่านบริการพร้อมเพย์ ควรปฎิบัติอย่างไร

การรับเงินคืนภาษีผ่านบริการพร้อมเพย์ ควรปฎิบัติอย่างไร

ผู้เสียภาษีสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนที่ธนาคารใดก็ได้ โดยเมื่อยื่นแบบฟอร์มและขั้นตอนการตรวจสอบแล้วกรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนและผู้เสียภาษีจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันเดียวกันทุกธนาคาร อย่างไรก็ดีขอให้ลูกค้าติดตามสถานะการยื่นภาษีจาก website ของกรมสรรพากรเป็นข้อมูลประกอบด้วย

Skip to content