วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > การยกเลิกพร้อมเพย์จากธนาคารหนึ่งเพื่อมาลงทะเบียนกับอีกธนาคารใช้เวลานานเท่าใด

การยกเลิกพร้อมเพย์จากธนาคารหนึ่งเพื่อมาลงทะเบียนกับอีกธนาคารใช้เวลานานเท่าใด

การยกเลิกการลงทะเบียนพร้อมเพย์จะมีผลทันที โดยเมื่อยกเลิกสำเร็จแล้ว ก็สามารถไปลงทะเบียนกับธนาคารแห่งใหม่ได้เลย

Skip to content