วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การถอนคืนทำอย่างไร

นำสลากออมสินและบัตรทะเบียนผู้ถือสลาก (บัตรที่มีลายมือชื่อผู้ฝาก) ติดต่อขอถอนคืนด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

Skip to content