วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > กรณีโอนเงินผิด หรือระบบขัดข้องเงินไม่เข้าบัญชีปลายทางต้องทำอย่างไร

กรณีโอนเงินผิด หรือระบบขัดข้องเงินไม่เข้าบัญชีปลายทางต้องทำอย่างไร

1. ให้ผู้โอนแจ้งธนาคารต้นทาง โดยสมาคมธนาคารไทยมีกำหนด SLA กรณีเกิดปัญหาของการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ไว้แล้ว (เผยแพร่ SLA ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 60 ) ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลาที่จะใช้ดูแลลุกค้าสำหรับบริการพร้อมเพย์ ดังนี้

2. หากมีสาเหตุจากระบบขัดข้อง ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทำการ

3. หากเป็นกรณีลูกค้าโอนผิดบัญชีหรือจำยวนเงินผิด

          3.1 กรณีธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะตรวจสอบและ แจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ ภายใน 15 วันทำการ

          3.2 กรณีต่างธนาคาร ภายใน 20 วันทำการ

Skip to content