วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือติดการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของเจ้าของเบอร์เดิม จะต้องทำอย่างไร

กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือติดการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของเจ้าของเบอร์เดิม จะต้องทำอย่างไร

ให้ลูกค้าแจ้งกับธนาคารที่ต้องการลงทะเบียน ซึ่งธนาคารดังกล่าวจะดำเนินการ (1)พิสูน์ตัวตนและความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (2) แจ้งธนาคารเดิมที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์เดิม ให้ติดต่อเจ้าของเบอร์เก่าและยกเลิกการลงทะเบียนตามกระบวนการและวิธีการที่ธนาคารกำหนด

Skip to content