วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ได้แจ้งธนาคารหรือแจ้งธนาคารล่าช้า แล้วมีการโอนเงินในช่วงเวลานั้น จะเป็นอย่างไร

กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ได้แจ้งธนาคารหรือแจ้งธนาคารล่าช้า แล้วมีการโอนเงินในช่วงเวลานั้น จะเป็นอย่างไร

เงินยังคงเข้าบัญชีเดิมที่เคยผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวอย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนเจ้าของเบอร์ เจ้าของใหม่จะไม่สามารถนำหมายเลขโทรศัพท์ไปลงทะเบียนได้ จนกว่าเจ้าของเดิมจะยกเลิกการลงทะเบียน

Skip to content