วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > กรณีผู้เสียหายไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ สามารถลงทะเบียนหลังจากยื่นขอภาษีได้หรือไม่

กรณีผู้เสียหายไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ สามารถลงทะเบียนหลังจากยื่นขอภาษีได้หรือไม่

ผู้เสียภาษีควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก่อนยื่นเสียภาษี แต่หากยื่นภาษีแล้ว ผู้เสียภาษีควรรีบลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนโดยเร็ว โดยศึกษาข้อมูลการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ของกรมสรรพากรให้ชัดเจน

Skip to content