เกี่ยวกับธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการธนาคาร

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > การกำกับดูแลกิจการธนาคาร > กฎกระทรวง > กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2491) ออกตามในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489

กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2491) ออกตามในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489