วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

จะมีธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ คิดเป็น 0.25 ของราคาที่ประเมินได้ โดยเริ่มตั้งแต่ 1000 บาท ไม่เกิน 10000 บาท และ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ

  • ธนาคารมีวิธีการรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าทุกขั้นตอน ดังนี้

   • เมื่อสมัครใช้ บริการ ออมสิน Internet Bankingแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ รหัส T-PINทางSMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตั้ง User ID &Password ของตนเองสำหรับเข้าใช้บริการ
   • เมื่อเข้าเว็บไซต์เพื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะใช้ User ID &Password ของตนเอง และเมื่อมีการทำธุรกรรม ธนาคารจะส่งรหัส OTP (One Time Password) ให้ลูกค้าทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร ซึ่งผู้ใช้บริการต้องระบุ OTP ที่ได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการทำรายการ หากระบุ OTP ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด OTP นั้น จะไม่สามารถใช้งานได้ การทำธุรกรรมก็จะถูกยกเลิก
   • กรณีผู้ใช้บริการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ บริการออมสินInternet Banking ได้แสดงหน้าจอการทำรายการสำเร็จให้ลูกค้าพิมพ์หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง พร้อมทั้งส่งข้อมูลการทำรายการสำเร็จนั้นให้ลูกค้ารับทราบทาง E-mail และ/หรือ SMS