วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก

ส่งผลต่อผู้ฝากที่เปิดบัญชีใหม่ และเงินฝากประจำ 3 เดือน ที่ครบกำหนดแล้วฝากต่อในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 27 ต.ค. – 30 พ.ย. 51 เท่านั้น 

ให้ลูกค้าทำการแจ้งความและนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อทำการออกสมุดบัญชี ใหม่ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการออกสมุดใหม่ 50 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน (กี่ฉบับก็ได้)

ทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ไม่สามารถทำการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของลูกค้าได้ แนะนำให้ลูกค้าติดต่อนำสมุดบัญชีไปปรับยอดเงิน ฝากได้ทุกสาขา หรือทำการตรวจสอบยอดเงินผ่านทางบัตร ATM ที่ตู้ธนาคารออมสินหรือธนาคารอื่นที่ลูกค้าสะดวก

เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ประกอบกับต้องการส่งเสริมการออมทรัพย์ในช่วงวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม 2551) 

ธนาคารออมสินทุกสาขา 

แจ้งลูกค้าเลขที่บัญชีของธนาคารออมสินมีทั้งหมด 15 หลัก

ไม่มี

การฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ

มีผลในช่วงส่งเสริมการออมทรัพย์ คือ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น